Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Publicerad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller bl.a. förslag till de författningar som krävs för att införliva OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.  I lagrådsremissen lämnas även förslag till de författningar som krävs för att genomföra rådets direktiv om ändring av direktivet vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning. Direktivet medför att OECD:s globala standard tas in i rådets direktiv 2011/16/EU. De skyldigheter som bl.a. följer av standarden är skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att identifiera finansiella konton som innehas av personer eller enheter med hemvist i annan eller andra stater eller jurisdiktioner, skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att lämna uppgifter till Skatteverket om de konton som identifierats och skyldigheter för Skatteverket att överföra information till annan eller andra staters eller jurisdiktioners behöriga myndigheter.

Pressmeddelande: Förslag om beskattning av säkerhetsreserv och automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton till Lagrådet idag

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...