Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att skattesatsen sänks från 25 procent till 12 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition