Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Driftsformer för universitetssjukhus

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag som innebär att landstingen inte får överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. Regeringen ges bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka sjukhus som anses som universitetssjukhus. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2017.

Ladda ner:

Regeringen ges bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka sjukhus som anses som universitetssjukhus.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Driftsformer för universitetssjukhus

    Promemorian innehåller förslag som innebär att landstingen inte får överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus eller vid en hälso- och sjukvårdsenhet som vid något tillfälle efter den 1 juli 2007 organisatoriskt har tillhört ett universitetssjukhus. Regeringen ges bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka sjukhus som anses som universitetssjukhus. Vissa övergångsbestämmelser föreslås. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Driftsformer för universitetssjukhus

    Lagrådsremissen innehåller förslag som innebär att landstingen inte får överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. Regeringen ges bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka sjukhus som anses som universitetssjukhus. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2017.

Proposition (1 st)

  • Driftsformer för universitetssjukhus

    Propositionen innehåller förslag som innebär att landstingen inte får överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. I förslaget ges regeringen bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka sjukhus som anses som universitetssjukhus.

Laddar...