Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Publicerad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagar på
finansmarknadsområdet till EU:s nya dataskyddsförordning. Förslagen
innebär framför allt att hänvisningar till personuppgiftslagen tas bort och i vissa fall ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket
är det datum när dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.