Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska utvidgas så att den även omfattar brott som har en koppling till användandet av falska eller manipulerade handlingar.

Ladda ner:

Bland de brott som föreslås läggas till i den s.k. brottskatalogen i lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ingår olovlig
identitetsanvändning, urkundsförfalskning och osann försäkran. För att
omfattas av lagen ska gärningen ha samband med Skatteverkets
verksamhet. Vidare föreslås att brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott ska omfattas av Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet utan krav på något sådant samband. I lagrådsremissen föreslås också att bedrägeribrott som har samband med Skatteverkets verksamhet ska omfattas utan att som i dag vara begränsade till bedrägerier i rot- och rutsystemet.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...