Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

Publicerad

Regeringen föreslår att definitionen av begreppet primärvård ändras. Primärvården ska svara för behovet av de åtgärder som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Regeringen föreslår också en bestämmelse om vad som ska ingå i primärvårdens grunduppdrag.

Ladda ner:

Förenklade regler om signering i journal

Regeringen föreslår också att kravet på signering ändras så att journalanteckningar inte måste signeras om det inte behövs. Regeringen - eller den myndighet som regeringen bestämmer - föreslås få meddela föreskrifter om kravet på signering.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagrådsremissen bygger delvis på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.