Lagrådsremiss från Miljödepartementet

Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

Publicerad

En konsekvens av smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 är att övergången till sommarbensin den 1 maj, eller den 16 maj i norra Sverige, försvåras eftersom stora volymer vinterbensin inte har sålts. I lagrådsremissen föreslår regeringen därför en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperiodens början senareläggs till den 1 juni. Det föreslås vidare en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperioden återgår till den nuvarande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020 respektive den 1 januari 2021.

Ladda ner:

Spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 medför såväl humanitära konsekvenser som påverkan på näringslivet. Regeringen har redan vidtagit ett stort antal åtgärder för att motverka smittspridningen och mildra dess ekonomiska konsekvenser.

En konsekvens av smittspridningen är att övergången till sommarbensin den 1 maj, eller den 16 maj i norra Sverige, försvåras eftersom stora volymer vinterbensin inte har sålts. I lagrådsremissen föreslår regeringen därför en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperiodens början senareläggs till den 1 juni. Det föreslås vidare en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperioden återgår till den nuvarande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020 respektive den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

    En konsekvens av smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 är att övergången till sommarbensin den 1 maj, eller den 16 maj i norra Sverige, försvåras eftersom stora volymer vinterbensin inte har sålts. I lagrådsremissen föreslår regeringen därför en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperiodens början senareläggs till den 1 juni. Det föreslås vidare en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperioden återgår till den nuvarande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020 respektive den 1 januari 2021.

Proposition (1 st)

  • Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

    En konsekvens av smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 är att övergången till sommarbensin den 1 maj, eller den 16 maj i norra Sverige, försvåras eftersom stora volymer vinterbensin inte har sålts. I propositionen föreslås därför en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperiodens början senareläggs till den 1 juni. Det föreslås vidare en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperioden återgår till den nuvarande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020 respektive den 1 januari 2021.