Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Stärkt system för samordningsnummer

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att stärka systemet med samordningsnummer. Bestämmelser som samordningsnummer föreslås regleras i en ny lag, lagen om samordningsnummer och Skatteverket tar över ansvaret för bl.a. identitetskontroller vid tilldelning av samordningsnummer.

Ladda ner:

Vidare föreslås att samordningsnummer ska få tilldelas i tre nivåer beroende på vilken identitetskontroll som föregått tilldelningen och att den som tar emot uppgifter om samordningsnummer ska få tydlig information om vilken identitetskontroll som har utförts. 

Det säkraste numret ska tilldelas den som har styrkt sin identitet. Identitetskontrollen ska ske vid personlig inställelse, att den som har ett pass, identitetskort eller en motsvarande handling på begäran ska överlämna handlingen för kontroll. För att ytterligare stärka identitetskontrollen lämnas förslag om att den myndighet som utför identitetskontrollen ges möjlighet att kontrollera biometriska uppgifter som finns lagrade i de handlingar som ska överlämnas vid kontrollen. Den som är föremål för identitetskontroll ska vara skyldig att på begäran låta myndigheten ta fingeravtryck och en ansiktsbild.
En skyldighet föreslås införas för samtliga myndigheter att underrätta Skatteverket om misstänkta fel avseende personer med samordningsnummer.

Lagrådsremissen innehåller också förslag om begränsning av det undantag från folkbokföring som gäller för den som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning.

Lagändringarna som gäller lokalanställda vid utländska ambassader eller konsulat föreslås träda i kraft den 1 januari och övriga ändringar den 1 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (4 st)

Proposition (3 st)

Laddar...