Hoppa till huvudinnehåll

Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att ett Natura 2000-tillstånd inte ska vara en förutsättning för att en bearbetningskoncession ska kunna beviljas. Genom ändringarna effektiviseras koncessionsprövningen samtidigt som de EU-rättsliga kraven på en fullständig, exakt och slutlig bedömning av påverkan på livsmiljöer eller arter i ett Natura 2000-område kan tillgodoses.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Laddar...