Proposition från Kulturdepartementet

Radio och TV under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred Prop. 1996/97:158

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslås att den fredstida strukturen på radio- och TV-området skall bibehållas så långt möjligt även under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Ladda ner:

De radio- och TV-företag som av regeringen åläggs särskilda krav om beredskapsplan skall samråda vid planeringen med Styrelsen för psykologiskt försvar. Public serviceföretagen skall ha en beredskap för verksamheten under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Även de radio- och TV-företag utanför public servicekretsen som så önskar bör kunna få stöd och rådgivning vid beredskapsplanering i samarbete med Styrelsen för psykologiskt försvar. Beredskapsåtgärder skall finansieras av programföretagen själva.

Regeringen föreslår också vissa lagändringar för att möjliggöra för radio- och TV-företag att kunna fortsätta med sin verksamhet under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar i fred.