Proposition från Utrikesdepartementet

En ny lag om konsulärt ekonomiskt bistånd PROP 2002/03:69

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lägger regeringen fram förslag till en ny, moderniserad lag om konsulärt ekonomiskt bistånd, som skall ersätta lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. Den nya lagen har samma tillämpningsområde och i huvudsak samma sakliga reglering som den nuvarande lagen. Den nya lagen tillförs viss reglering som i dag finns i författningar på lägre nivå eller gäller enligt praxis. Möjligheten för utomlands bosatta svenska medborgare att få varaktigt konsulärt ekonomiskt bistånd för sin försörjning föreslås avskaffad. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 september 2003. I propositionen redovisar regeringen också sin bedömning i några frågor som rör arbetet med det konsulära biståndet.