Ändrade regler för körkort och alkolås m.m. Prop. 2002/03:55

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till vissa ändringar i körkortslagen (1998:488), lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse och lagen (1998:493) om trafikskolor. Vidare föreslås en ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Förslagen berör bland annat ålderskrav vid övningskörning, regler för att återfå körkort efter återkallelse, liksom krav på trafiklärare och utbildningsledare, förarbehörighet för fyrhjuliga motorcyklar, ogiltighet av körkortstillstånd samt intyg om förarutbildning. Vidare föreslås att lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska fortsätta gälla till utgången av januari 2009 och att försöksverksamheten med alkolås utvidgas till att omfatta flera förarbehörigheter och även yrkesmässig trafik. Försöksverksamheten föreslås vidare kunna bedrivas i hela landet. Ändringen i lagen om vägtrafikdefinitioner föreslås träda i kraft den 1 juli 2003 och övriga ändringar den 1 oktober 2003.