Proposition från Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens grundorganisation 2004/05:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ominriktningen av det svenska försvaret fortsätter. Regeringen har i propositionen Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5) den 23 september 2004 redovisat inriktning och förslag i dessa avseenden. Denna proposition innehåller förslag om utformningen av Försvarsmaktens grundorganisation.