Proposition från Justitiedepartementet

Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Prop. 2004/05:110

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förslaget i propositionen rör frågor som kopiering av musik, böcker och film samt möjligheten för skolor, bibliotek och personer med funktionshinder att använda upphovsrättsligt material. Propositionen innehåller också nya regler om förbud att tillverka produkter som kringgår tekniska åtgärder som skyddar upphovsrättsligt material. Förslaget bygger på ett EG-direktiv och på två internationella avtal.