Proposition från Finansdepartementet

Vissa frågor avseende beskattningen av sjöinkomst 2007/08:3

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag som förenklar skattereglerna för sjömän. Bland annat föreslås att reglerna för sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst inte bara ska gälla anställda på svenska handelsfartyg, utan även sjömän anställda på EES-registrerade handelsfartyg. Riksdagen röstade ja till regeringens förslag den 24 oktober 2007.