Proposition från Kulturdepartementet

TV - tillgänglig för alla, Tillstånd för digital marksänd TV Prop. 2007/08:8

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslås att alla sändningstillstånd, utom för public service-företagen, ska meddelas av Radio- och TV-verket.

Ladda ner:

I samband med att verket beslutar om sändningstillstånd ska programföretagen ha kommit överens om sådana former för teknisk samverkan att tillgänglighet och konkurrens främjas.

Alla betal-TV-kanaler ska kunna tas emot med ett programkort och programföretagen ska ha rätt att låta vem eller vilka de vill sälja abonnemang på deras TV-kanaler. De sändningar som Radio- och TV-verket ger tillstånd för ska innehålla TV-kanaler av olika slag så att sändningarna kommer att tilltala olika intressen och smakriktningar. Det ska finnas utrymme för såväl nationella som lokala och regionala TV-kanaler och för flera av varandra oberoende programföretag.

Sändningstillstånden ska gälla i sex år. Sändningstillstånd enligt den nya modellen ska gälla från och med den 1 april 2008.