Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Statens stöd till idrotten

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen Statens stöd till idrotten (prop. 2008/09:126) föreslår regeringen att de mål och syften med statens stöd till idrotten som beslutades 1999 ska gälla också i fortsättningen men utökas. Det nya innebär att statsbidraget för barn och ungdomar ska betalas ut till verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, samt att stöd kan ges till verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft. Regeringen föreslår också att det bidrag till svensk idrott som beräknas som en andel av överskottet från AB Svenska Spel och det generella spelbidraget upphör och ersätts av ett stabilt och förutsägbart förhöjt statsanslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...