Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Ytterligare sänkt skatt för pensionärer Prop. 2009/10:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att ytterligare stärka pensionärernas disponibla inkomster föreslås i propositionen en förstärkning av den skattelättnad som gäller för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Genom förstärkningen får samtliga personer i åldersgruppen som betalar skatt en skattesänkning.

Förslaget innebär för en pensionär med full garantipension en skattesänkning med mellan ca 1 000 och 1 200 kronor per år beroende på kommunalskattenivå. För en pensionär som har 150 000 kronor i inkomst innebär förslaget en skattesänkning med mellan ca 1 700 och 2 000 kronor per år beroende på kommunalskattenivå.

Efter en sådan förstärkning uppgår grundavdraget, inklusive den förhöjda delen, till 39 600 kronor för beskattningsåret 2010 upp till en taxerad förvärvsinkomst på ca 165 400 kronor. För inkomster under 39 600 kronor blir grundavdraget alltså lika stort som den taxerade förvärvsinkomsten, varför ingen skatt ska betalas på inkomsten. För inkomster mellan ca 165 400 och 388 300 kronor reduceras grundavdra-get med 95 kronor per 1 000 kronor i ökad taxerad förvärvsinkomst. För inkomster över ca 388 300 kronor blir grundavdraget 18 400 kronor.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...