Proposition från Finansdepartementet

Ändring av viss länsstyrelseverksamhet Prop. 2011/12:31

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen överlämnade onsdagen den 16 november 2011 till riksdagen propositionen 2011/12:31 Ändring av viss länsstyrelseverksamhet.

Regeringen bedömer att vissa av länsstyrelsernas verksamheter bör koncentreras till ett färre antal länsstyrelser. Meningen är att förändringen ska leda till högre effektivitet och mer rationell användning av resurser. Dessutom ska förändringen säkerställa en väl fungerande rättssäkerhet.

I propositionen föreslår regeringen att bland andra följande ärendegrupper koncentreras till ett färre antal länsstyrelser: medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor, pantlåneverksamhet, bilskrotning, ensamrätt till sjunket gods, lönegaranti, deponerade medel, Allmänna arvsfonden, häradsallmänningar, bevakningsföretag, lotterier och bitillsyn.

Förslaget innebär att dessa uppgifter ska koncentreras till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)