Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag Prop. 2013/14:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår i propositionen regler för att hindra viss typ av skatteplanering med hjälp av koncernbidrag mellan företag som beskattas med olika skattesatser under övergången från den tidigare bolagsskattesatsen till den längre skattesats som gäller från och med 2013. Förslaget innebär att ett företags möjlighet att göra avdrag för ett koncernbidrag begränsas på visst sätt. Reglerna föreslås få effekt från och med den 19 april 2013, dvs. dagen efter den dag då regeringen i en skrivelse till riksdagen aviserade att ett förslag var att vänta.
____________________________________________________________

Riksdagen fattade den 5 december 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...