Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt Prop. 2013/14:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser ett beskattningsår samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för företagen. Möjligheten att redovisa mervärdesskatten senare begränsas dock för företag som bedriver handel med andra EU-länder. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
____________________________________________________________

Riksdagen fattade den 5 december 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...