Proposition från Finansdepartementet

Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet Prop. 2013/14:30

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterade avgiftsbestämmelser till tillsynsförordningen. Förslaget syftar till att möjliggöra för Finansinspektionen att kunna ta ut avgifter för inspektionens tillsyn och prövning av ansökningar och anmälningar med anledning av EUförordningen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
____________________________________________________________

Riksdagen fattade den 27 november 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)