Proposition från Utrikesdepartementet

Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn Prop.2013/14:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag med bemyndigande för regeringen att meddela vissa föreskrifter som rör kommunerna.
Den föreslagna lagen syftar till att ge regeringen möjlighet att i förordningsform komplettera bestämmelser i det s.k. varupaket som har antagits inom EU.