Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan Prop. 2013/14:150

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 5 december 2013 om ändring i avtalet den 21 januari 1983 mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst, ändrat genom protokoll den 19 februari 1999. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 21 januari 1983, i den lydelse som avtalet fått genom protokoll undertecknade den 19 februari 1999 och den 5 december 2013, ska gälla som lag i Sverige.

Protokollet undertecknat den 5 december 2013 om ändring i skatteavtalet innebär bl.a. att villkoren för undantag från källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag lättas upp. Vidare undantas ränta, utom i vissa särskilt angivna fall, och royalty från beskattning i källstaten. Genom protokollet införs också bl.a. bestämmelser om skiljeförfarande i fall av dubbelbeskattning och en ny artikel om informationsutbyte i skatteärenden. I övrigt moderniseras vissa artiklar i avtalet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
__________________________________________________________________
Riksdagen fattade den 8 maj 2014 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Laddar...