Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster Prop. 2013/14:195

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att besittningsskyddet stärks för hyresgäster och bostadsrättshavare som har utsatts för brott av närstående. När en person sägs upp på grund av åsidosatta förpliktelser ska det som skäl mot att avtalet upphör särskilt beaktas om åsidosättandet haft sin grund i att personen utsatts för ett brott.

Regeringen vill också förbättra hyresgästers skydd mot att förlora sin bostad på ett överraskande sätt. Därför föreslås att ett hyresavtal som huvudregel ska förlängas, om inte hyresvärden har varnat hyresgästen för att hyresavtalet kan komma att sägas upp på grund av misskötsamhet. Dessutom föreslås att socialnämnden underrättas i tvister om förlängning av hyresavtal.

De lagändringar som behövs föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Promemoria: Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...