Rapport från Justitiedepartementet

Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att en hyresgäst som utsätts för brott ges ett starkare skydd mot att förlora hyresrätten. Om hyresvärden säger upp hyresavtalet på grund av störningar, ska hyresgästens utsatta ställning beaktas särskilt.

De lagändringar som behövs föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.