Proposition från Finansdepartementet

Vårändringsbudget för 2014 Prop. 2013/14:99

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2014.
_________________________________________________________________

Riksdagen fattade den 11 juni 2014 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.