Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen om offentlig anställning som innebär att cheferna för de statliga affärsverken ska omfattas av den s.k. förflyttningsskyldigheten för myndighetschefer. Förslaget innebär samtidigt att möjligheten att skilja de först nämnda cheferna från deras anställningar avskaffas. Syftet med ändringarna är att anställningsvillkoren för cheferna för de statliga affärsverken ska jämställas med villkoren för cheferna för de andra statliga förvaltningsmyndigheterna som lyder omedelbart under regeringen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Laddar...