Höständringsbudget för 2015 ID-nummer: Prop. 2015/16:2

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2015.