Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland Prop. 2015/16:7

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland. Det nya avtalet ersätter ett avtal från 1983. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Det nya avtalet innebär bland annat förändringar av beskattningen av pensioner och liknande utbetalningar. En övergångsbestämmelse gör det möjligt för den som omedelbart före avtalets ikraftträdande var mottagare av pension eller liknande utbetalning att fortsätta låta sig beskattas enligt de gamla reglerna.

Laddar...