Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt Prop. 2015/16:14

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att det införs bestämmelser som motverkar att företag kan utnyttja olikheter i länders skattesystem för att på så sätt undkomma beskattning. Enligt förslaget ska en utdelning som ett svenskt företag tar emot från ett utländskt företag i vissa fall inte omfattas av skattefrihet om det utländska företaget får göra avdrag för utdelningen.

I propositionen föreslås vidare att det uttryckligen regleras att skatteflyktsregeln i kupongskattelagen kan tillämpas på utdelningar från svenska företag till utländska företag och personer som inte är bosatta i Sverige som normalt sett inte ska betala kupongskatt. Genom den föreslagna ändringen görs det tydligt att det blir möjligt att i fler fall angripa förfaranden som syftar till att undkomma beskattning. I propositionen föreslås dessutom att det ska bli möjligt att ansöka om förhandsbesked om kupongskatt.

Förslagen är föranledda av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU).

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Pressmeddelande: Nya regler för att motverka skatteundandragande

Laddar...