Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

En ny tullag Prop. 2015/16:79

Publicerad

Ladda ner:

Denna proposition innehåller förslag till en ny tullag som ersätter den
nuvarande tullagen och lagen om vissa tullförfaranden med ekonomisk
verkan, m.m. Samtidigt föreslås vissa ändringar i lagen om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen och lagen om behandling av uppgifter i
Tullverkets verksamhet samt följdändringar i ett trettiotal lagar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...