Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Prop. 2015/16:138

Publicerad

I propositionen lämnas förslag om att en ny lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården införs. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Ladda ner:

I lagen föreslås att regeringen får meddela föreskrifter om vilken screeningmetod som avses och att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för screeningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...