Proposition från Socialdepartementet

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Prop. 2020/21:38

Publicerad

Eftersom det virus som orsakar sjukdomen covid-19 fortsätter spridas så föreslår regeringen att Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2021.

Ladda ner:

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

    I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.