Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter Prop. 2018/19:43

Publicerad

Regeringen föreslår att riksdagen, i lagen om tobak och liknande produkter, för in en bestämmelse som gör det möjligt att till en enskild aktör lämna över uppgiften att vara id-utfärdare.

Ladda ner:

Regeringen föreslår också att den ska få meddela föreskrifter om avgifter för unika identitetsmärkningar.

Regeringen bedömer att Folkhälsomyndigheten bör få befogenhet att besluta om att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till någon enskild.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...