Proposition från Försvarsdepartementet

Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop. 2015/16:153

Publicerad

Efter terroristdåden i Frankrike den 13 november 2015 begärde Frankrike stöd enligt artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) i kampen mot Daesh.

Ladda ner:

Begäran avser bl.a. stöd med försvarsmateriel i form av ammunition. I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 få besluta om att bistå Frankrike med stöd genom att överlåta sådan försvarsmateriel som kan avvaras av Försvars-makten för en begränsad tid och att disponera försäljningsintäkterna för anskaffning av materiel motsvarande den som säljs.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

    Efter terroristdåden i Frankrike den 13 november 2015 begärde Frankrike stöd enligt artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) i kampen mot Daesh.