Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Vissa betaltjänstfrågor Prop. 2018/19:72

Publicerad

I propositionen föreslås att det ska göras vissa förtydliganden i lagen om betaltjänster med anledning av att Europeiska kommissionen har ifrågasatt om några artiklar i EU-direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner fullt ut genomförts i svensk rätt.

Ladda ner:

Förslagen innebär bl.a. att det i lagen om betaltjänster ska förtydligas att

  • informationen om tjänster och avgifter ska utformas på ett visst sätt,
  • en betaltjänstleverantör ska informera konsumenten om rutinerna vid byte av betalkonto, och
  • den betaltjänstleverantör som en konsument har ett betalkonto hos inte får ta ut någon avgift för information om betalningstransaktioner vid byte av betalkonto.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Vissa betaltjänstfrågor

    I propositionen föreslås att det ska göras vissa förtydliganden i lagen om betaltjänster med anledning av att Europeiska kommissionen har ifrågasatt om några artiklar i EU-direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner fullt ut genomförts i svensk rätt.

Laddar...