Hoppa till huvudinnehåll

Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015 Prop. 2019/20:53

Publicerad

I propositionen föreslås att ett nätföretag inte ska kunna tillgodoräknas flera tillsynsperioders underskott när de nya bestämmelserna i ellagen om underskott i förhållande till intäktsramen tillämpas för första gången efter utgången av tillsynsperioden 2016–2019.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet

    I promemorian föreslås en ändring i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1448) om ändring i ellagen (1997:857). Genom ändringen förtydligas att ett nätföretag inte kan tillgodoräknas flera perioders underskott när de nya bestämmelserna i ellagen om avvikelser från intäktsramen tillämpas för första gången efter utgången av tillsynsperioden 2016–2019. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...