Proposition från Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali Prop. 2019/20:86

Publicerad

Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande till och med den 31 december 2021 för att på malisk inbjudan delta i insatsen Task Force Takuba i Mali och att styrkan även ska kunna verka på Nigers territorium inom ramen för deltagandet i insatsen, förutsatt att en inbjudan från Niger finns.

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en
svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande till och med den 31 december 2021 för att på malisk inbjudan delta i insatsen Task Force Takuba i Mali och att styrkan även ska kunna verka på Nigers territorium inom ramen för deltagandet i insatsen, förutsatt att en inbjudan från Niger finns. Den totala styrkan beräknas under normala omständigheter bestå av högst 150 personer. Om behov uppstår ska styrkan tillfälligt kunna förstärkas med högst 100 personer.

Det svenska förbandet ska framför allt kunna understödja, undsätta och förstärka pågående insatser inom Task Force Takuba. Det svenska bidraget ska också kunna bidra till att genomföra Task Force Takubas mandat i övrigt inom befintliga resurser och förmågor.
I propositionen redogör regeringen för

  • situationen och säkerhetsläget i Mali och insatsområdet
  • Sveriges och det internationella samfundets engagemang i Mali
  • insatsens folkrättsliga grund
  • sina resonemang kring målet med det svenska deltagandet i insatsen
  • sina överväganden inför ett svenskt deltagande i insatsen.

Avslutningsvis redogörs för bidragets ekonomiska konsekvenser.