Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Prop. 2019/20:117

Publicerad

I propositionen föreslås lagändringar för att skapa förutsättningar för att införa en ersättning som riktar sig till individer som anställs i en kommande ny form av subventionerad anställning, s.k. etableringsjobb. Det föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift och lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program.

Ladda ner:

Det lämnas också förslag som syftar till att förbättra förutsättningarna
för att stärka kontrollfunktionen och motverka felaktiga utbetalningar
inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det föreslås en ny lag om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen och en ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Därutöver föreslås ändringar i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket och en följdändring i arbetsmiljölagen (1977:1160). Lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb föreslås upphävas.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober
2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Etableringsjobb

    Etableringsjobb innebär en helt ny modell för staten att stimulera anställningar. Under anställningen ska individen enligt modellen få en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten.

Statens offentliga utredningar

Remiss av Ds 2019:13

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...