Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utrikesdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning Prop. 2019/20:159

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning. Lagen innehåller bestämmelser om ansvarig myndighet för att förordningen följs och talan om förbud eller åläggande. Vidare föreslås att lagen om patent- och marknadsdomstolar ändras. Ändringen innebär att Patent- och marknadsdomstolen ska handlägga mål och ärenden enligt det som föreskrivs i den föreslagna lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning. Den nya lagen och lagändringen ska träda i kraft den 12 juli 2020.

Ladda ner:

Laddar...