Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Pausad BNP-indexering för drivmedel Prop. 2020/21:29

Publicerad

I propositionen föreslås att den årliga BNP-indexeringen av skattesatserna på bl.a. bensin och diesel inte tillämpas för kalenderåret 2021.

Ladda ner:

Det innebär att energiskatten enbart ska räknas om med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI). Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Pausad BNP-indexering för drivmedel

    I propositionen föreslås att den årliga BNP-indexeringen av skattesatserna på bl.a. bensin och diesel inte tillämpas för kalenderåret 2021.

Riksdagsbeslut

Laddar...