Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar Prop. 2020/21:33

Publicerad

I propositionen föreslås nya avgiftsregler vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkring som innebär att försäkringsföretagens återköps- och flyttavgifter sänks kraftigt.

Ladda ner:

Bland annat föreslås att:

  • försäkringsföretag ska endast få ta ut avgift för de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av återköpet eller flytten,
  • avgiften ska högst få uppgå till ca 600 kronor år 2021 (med årlig indexuppräkning kopplad till prisbasbeloppet),
  • om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp ska försäkringsföretaget inte få ta ut någon avgift.

Frågan om en utvidgad flytträtt för fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 juli 2007 hanteras inte i propositionen utan utreds vidare inom Regeringskansliet.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

    I promemorian föreslås lagändringar som syftar till att sänka avgifterna vid återköp och överföring (flytt) av individuella livförsäkringar där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken, vilket i dag utgörs av fond- och depåförsäkringar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

    I lagrådsremissen föreslås lagändringar som syftar till att sänka avgifterna vid återköp och överföring (flytt) av individuella livförsäkringar där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken, vilket i dag utgörs av fond- och depåförsäkringar.

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...