Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Prop. 2020/21:83

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag om fortsatt möjlighet till stöd vid korttidsarbete under perioden 1 december 2020–30 juni 2021. Stödet föreslås under denna period vara förstärkt genom att staten tar en större andel av kostnaderna för korttidsarbete och att en ny nivå för arbetstidsminskning på 80 procent införs under perioden 1 januari–31 mars 2021. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 15 februari 2021.

I propositionen föreslås vidare en tillfällig nedsättning av det samlade
uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till
personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 6 februari 2021 och tillämpas på ersättning som utges under perioden 1 januari 2021–31 mars 2023.

Propositionen innehåller även förslag om medel för att både utöka och
förstärka omställningsstödet för perioden januari–februari 2021. Vidare
lämnas förslag om medel för ett ytterligare förstärkt omställningsstöd i de fall regeringen beslutar om stängning av vissa verksamheter.

Slutligen lämnas förslag om ökade medel för sjukpenning, för att tillfälligt kunna upphöra med att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete efter dag 180 i rehabiliteringskedjan, och om ökade anslag till vissa myndigheter för hantering av stöd.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...