Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Kompletterande regler för uppe­hålls­tillstånd vid gymnasie­studier Prop. 2020/21:182

Publicerad

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2017:353) om uppe­hålls­tillstånd för studerande på gymnasial nivå för att under­lätta för utlän­ningar som omfattas av den lagen att beviljas perma­nent uppe­hålls­tillstånd vid försörjning.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att

  • tiden som en utlän­ning har på sig för att etablera sig på arbets­mark­naden och kvalifi­cera sig för ett perma­nent uppe­hålls­tillstånd vid försörj­ning efter att ha full­följt sin utbildning ska förlängas från sex till tolv månader,
  • studiemedel för halv­tids­studier ska kunna beaktas när man bedömer om försörj­nings­kravet för perma­nent uppe­hålls­tillstånd är uppfyllt,
  • en viss form av subven­tionerad anställ­ning, en så kallad yrkes­intro­duk­tions­anställ­ning, ska kunna ligga till grund för permanent uppe­hålls­tillstånd.

Förslagen lämnas mot bak­grund av det skärpta arbets­marknads­läge som har upp­stått till följd av sprid­ningen av sjuk­domen covid-19.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till utgången av juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...