Proposition från Socialdepartementet

Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Prop 2021/22:69

Publicerad

Regeringen föreslår att giltigheten för Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till utgången av maj 2022. Meningen med förlängningarna är att säkerställa en fortsatt god beredskap.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att lagarna ändras. Ändringarna innebär bland annat att bemyndigandena för regeringen att meddela föreskrifter om förbud eller nedstängning tas bort. Regeringen föreslår också att kraven på smittskyddsåtgärder för serveringsställen anpassas till vad som gäller för de verksamheter som regleras av covid-19-lagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (2 st)