Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform Prop 2021/22:72

Publicerad

Regeringen föreslår att val av utförare inom vårdvalssystem i primärvården, där enskilda kan välja och få tillgång till en fast läkarkontakt, genomförs genom listning. Det innebär att uppgifter om den enskilde förs in i en förteckning över utförarens patienter. Regionen ska vara skyldig att tillhandahålla ett elektroniskt system för listning av patienter – en så kallad listningstjänst.

Ladda ner:

Listning ska endast göras hos utförare som bedriver verksamhet i en regions regi eller som har kontrakt med en region. Om särskilda skäl saknas får man inte byta utförare oftare än två gånger om året. Vårdgarantin gäller enbart där den enskilde är listad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (2 st)

Laddar...