Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

Tydligare regler för val till Sametinget Prop. 2023/24:92

Publicerad

I propositionen föreslås ändringar i sametingslagen (1992:1433) som avser val till Sametinget. Förslagen syftar till att göra reglerna tydligare.

Ladda ner:

Det handlar bl.a. om följande:

• Reglerna om anmälan och registrering inför val förtydligas.
• Det införs ett skydd för beteckningar som liknar skyddet för partibeteckningar i allmänna val.
• Bestämmelserna om röstning och röstmottagning, vallokaler, rösträkning och mandatfördelning vid sametingsval förtydligas.

Dessutom föreslås ändringar i lagen (2001:183) om behandling av
personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar. Ändringarna
gäller behandlingen av personuppgifter vid allmänna val och sametingsval.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2024.

Laddar...