Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens skrivelse: Riksrevisionens granskning av Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten Skr. 2011/12:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen ger regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten – hur har det blivit och vad har det kostat? (RiR
2011:22). Regeringen redovisar också vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

Laddar...