Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg Skr. 2011/12:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg - samverkan utan verkan? (RiR 2011:19). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten.